Protokoll från extra årsstämman 2022 10 17 finns nu under Dokument

http://www.siljansringenstrollingklubb.se/dokument/

Vi beslutade att årsavgiften för 2023 betalas in detta år.

Det innebär alltså du behöver inte betala för år 2022. Har du redan betalt in för 2022 så gäller det även för 2023.

första december kommer vi rensa bort icke medlemmar ur Facebook gruppen se till att betala in din medlemsavgift innan detta datum.

/Olle