Kort uppdatering gällande klubbens framtid

17/10-22 så hade vi ett extra årsmöte där 5 medlemmar deltog. Kortfattat så tog beslutet att fortsätta med klubbarbetet framledes. Styrelsen är delvis intakt. Jonny Karlberg och Anna Wiklund beslutade att hoppa av ledamotsplatser. Håkan Gustavar hoppade av som Suppleant samt Tomas Steger som sammankallande för valberedning, så det finns några vakanser kvar. Vi tackar ert arbete under åren som har varit! Hoppas ni fortfarande vill vara medlemmar. Dessa kommer att ersättas av Janne Fredriksson (kassör) samt Kalle Matsson som Ledamot. Stefan Gren och Kalle kommer leda arbetet med att anordna 2023 års tävlingar, Trolling, Ismete samt Spinnfisketävling! Olle kommer att bjuda in länsstyrelsen för en informationsträff gällande uppdatering om arbetet med Siljansöring och Hansjööring.

Beslut om medlemsavgifter för 2022 är att dessa kommer vara ”vilande” och kommer även gälla för år 2023. Vi tog beslutet att ta bort alternativet stödmedlem. Dock så går det även att stötta klubben ekonomiskt med valfritt medel på Swish.

Innan ni betalar in Swish så gör vi ett omtag på vårt medlemsregister för 2023 vi ser gärna att ni uppdaterar era uppgifter gällande e-post mm. på denna googlelänk

Protokoll för årsmöte kommer att finnas inom två veckor på hemsidan. Vid pennan /Olle