Äger du en lantbruksfastighet eller skogsfastighet runt Siljan? Ett fåtal näringsverksamheter förstör ditt brukande i din fiskerätt.

Siljansöringen har i hundratals år varit en viktig livsnerv för folket och naturen runt Siljan. Som en fantastisk matfisk vid exempelvis bröllop, som extrainkomst för det lokala jordbruket, i rekreationssyfte och överlevnad för lokalbefolkningen. 

För att en Siljansöring ska kunna reproducera sig så behövs fri tillgång till strömmande vatten. Genom att fler och fler åar byggdes ut med vattenkraft och slutligen Österdalälven som var en stor producent av Siljansöring så ser vi idag att 95 % av alla reproduktionsområden är avstängda genom vattenkraftsutbyggnad. 

Vi tar exemplet med Ickån och Limån i Rättviks och Leksands Kommun. Här finns två ”småskaliga” kraftverk i vardera å som ej är klassade som samhällsviktiga på grund av den låga produktionen och brist på reglerbidrag till elnätet.

Vid Ickån i Rättvik finns kraftstation vid Brändkvarn som ägs av Power Progress samt Nykvarn som ägs av Dala Energi.  I Limån i Siljansnäs finner vi kraftverken Sågkvarn och Limå kraftverk som ägs av Dala Energi. Dessa fyra kraftverk har en årlig årsproduktion av 1,71 GWh. Ett vindkraftverk genererar mellan 9 GWh och 16 GWh per år. 

Centerpartiet och LRF har lobbat hårt i Riksdagen för att ”Värna äganderätten” de senaste åren. Framförallt i frågan gällande vattenkraft. Enskilda kraftverksägare som får en kränkt äganderätt genom att behöva förändra nuvarande förhållanden i deras anläggningar som inte alls är anpassade för fiskvandring. Brist på pragmatiska lösningar, helt utan ett ansvarstagande för ett levande ekosystem. Så mycket vatten som möjligt ska gå igenom turbinen för att generera pengar till verksamheten.  Det enda argumentet som sprids från dem är att vattenkraften är 100 % förnybar men baksidan om totalt kollapsade ekosystem är det tyst om. Det finns dock undantag Tranås Energi har på frivillig basis valt att miljöanpassa deras stationer som har givit dem fler kunder utanför kommunen.

Vi anser är det märkligt att Centerpartiet/LRF inte värnar enskilda fiskerätter som är knutna till fastigheter. Det är alltså fullt möjligt för en handfull enskilda näringsidkare som äger kraftverk, att förstöra brukandet av fiskerätten för över 10 000 fiskerättsägare runt Siljan. Det är alltså fullt möjligt att utrota en livsnerv som har funnits runt Siljan sedan istiden.

Centerpartiet driver frågan om att fler vattendrags ska klassas som (KMV) kraftigt modifierade vattendrag. Idag är Österdalälven klassad som KMV eftersom dessa kraftverk anses fylla en samhällsviktig energiproduktion. Centerpartiet är villiga att gå så långt att klassa ett mindre vattendrag (ex. Limån) som KMV för att slippa miljöanpassning helt.

Nu när kompensationsutsättningarna av Siljansöring kommer upphöra (odlade öringar som årligen släpps ut i Österdalälven och Siljan) så måste Siljansöringen få tillgång till sina forna lekområden i Siljans biflöden. Annars så har vi bara en spillra Siljansöring kvar, som kommer betraktas som ett museiföremål som paserar en fiskkamera i någon av de åar som inte har vattenkraft, exempelvis Mångån. 

Frågan är nu om Dala Energi är villiga att släppa prestigen och lämna över Limån och Ickån till fritt strömmande vatten som Siljansöringen har använt sedan istiden för sin reproduktion. 

Svaret från Dala Energi är att de vill fortfarande använda Limån för kraftändamål, som ej uppfyller kraven om samhällsnytta istället handlar det om en princip att ”värna äganderätten” som inte gagnar samhället. 

Detta är på bekostnad kränkande av den enskildes fiskerätt, rekreation för lokalbefolkningen genom fiske. Lokala ekosystem som slagits ut med exempelvis flodpärlmussla. Tänk en vildfångad Siljansöring som serveras på någon restaurangerna runt Siljan som en gång Anders Zorn fick njuta av. En gravad Siljansöring till våra högtider fångad av exempelvis ert barn. Ett moderniserat hållbart yrkesfiske i form av fiskeguidning, matlagning på en av de boendeanläggningarna runt Siljan.

Idag finns möjligheten för Dala Energi att avveckla verksamheterna via vattenkraftens miljöfond i Ickån och Limån samt få tillbaka 85% av kostnader för jurister, konsulter, grävmaskiner vid själva avvecklingen, resterande 15% kan täckas av annan fond, och vi hjälper till med den processen. Dvs noll (0) kronor i kostnader.

Dala Energi kommer även få tillbaka 95 % av produktionsbortfallet på ett bräde utan kostnader för service och personal. Detta skulle innebära att Dala Energi skulle erhålla ca minst 3,5 miljoner i produktionsbortfall, i princip hela marknadsvärdet. 

Nu har vi bara belyst en ägare av kraftverk, det finns fler som vi kommer återkommer till.

Vi i Siljansringens trollingklubb stödjer de lokala FVOF som jobbar för Siljansöringen och hjälper till att bilda opinion för att avveckla dessa prestigekraftverk som förstör ditt brukande i din fiskerätt runt Siljan.

Styrelsen Siljansringens Trollingklubb